Bodemgezondheid verbeteren

Duurzame grond

Rijke bodemverbeteraar

Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’. Op een duurzame manier zetten we organische resten om tot een rijke bodemverbeteraar. Zo kan bijvoorbeeld natuurmaaisel ingezet worden als circulaire meststof voor gewassen. Bokashi is de meest efficiënte manier om organisch materiaal weer terug te geven aan de bodem. Voor het maken van Bokashi gebruiken we een eeuwenoude techniek, genaamd fermentatie.

Bodemgezondheid

Dé oplossing
voor een betere bodemgezond­heid

Met Bokashi kan vrijwel elk organische afval op een zeer efficiënte manier omgezet worden in een prachtig product voor de bodem. Bokashi stimuleert het bodemleven en levert zo een enorme bijdrage aan een gezonde bodem, voor een gezonde voeding en leefomgeving. Het past bij de lokale kringloopgedachte en geeft een impuls aan het bodemleven doordat het een goede voeding is voor wormen en micro-organismen. Bokashi heeft daardoor een positief effect op de structuur en de waterhuishouding van de bodem en daarmee uw gewassen. U kunt het zien als dé oplossing om de bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid te verbeteren.

CO2

Milieuvriendelijk

Daarnaast legt Bokashi veel CO2 vast in de bodem. In tegenstelling tot bij composteren, komt er bij het maken van Bokashi geen koolstof vrij in de vorm van CO2. Daarmee is het een zeer milieuvriendelijke manier om koolstof terug te geven aan de bodem. De organische stof die bij composteren verdwijnt als CO2 en water(damp), blijft in de Bokashi grotendeels behouden. Zo komt het beschikbaar voor het bodemleven en uiteindelijk ten goede aan de gewassen.

Het proces

Zo maken wij
duurzame grond

Voor het produceren van onze Bokashi gebruiken we zoveel als mogelijk lokaal organisch restmateriaal. Het fermentatieproces dat we toepassen, zorgt ervoor dat ook eventuele onkruidzaden vergaan. Door vocht toe te voegen aan het organisch materiaal kunnen zaden ontkiemen. Maar doordat we de Bokashi zorgvuldig luchtdicht afdekken met bouwplastic, nemen we twee essentiële componenten weg die nodig zijn om te overleven. Licht en zuurstof ontbreken, waardoor eventueel aanwezig onkruid ook volledig wordt verteerd. Het proces neemt in totaal 8 tot 10 weken in beslag. Daarna is de Bokashi klaar om te worden uitgereden over het land.

Samenwerken?

We gaan graag uw uitdaging aan

Neem contact op