Project

Bokashi pilot Proeftuin van Pallandtpolder

In samenwerking met Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Goeree-Overflakkee heeft Loonbedrijf van der Maas gewerkt aan het opzetten van een Bokashi pilot. Het doel hiervan is om bermmaaisel van het waterschap uit de omgeving van de Proeftuin in te zetten als circulaire meststof voor gewassen.

Bokashi in Proeftuin

Inspiratie voor duurzame landbouw

De gemeente Goeree-Overflakkee bezit ca. 70 ha landbouwgrond in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. Deze gronden kocht de gemeente om invulling te geven aan de Proeftuin voor Duurzame Ontwikkeling als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Noordrand. Sinds 1 januari 2021 geeft de gemeente invulling aan deze gebiedsambitie.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de landbouwgrond in de Van Pallandt­polder verpacht voor experimenten op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw. Het project dient ook als inspiratie voor landbouwbedrijven in Nederland die eenvoudig en efficiënt om willen schakelen naar duurzame landbouw.

Zo wordt er gewerkt aan een toekomstbestendige landbouwsector, waarbij duurzaamheid een grote rol speelt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de bodem, de biodiversiteit neemt toe, er ontstaan er kortere ketens en er zijn nog veel meer voordelen te noemen.

Samenwerken?

We gaan graag uw uitdaging aan

Neem contact op