20 oktober 2023

Laatste snee gras

gras hakselen

Na de mais hebben we afgelopen week  bij verschillende melkvee bedrijven alweer de laatste snee gras gehakseld  en ingekuild van dit seizoen .